Δίκαιο Ακινήτων

kk-lawyer.com real estate
Το γραφείο μας κατέχει μακρόχρονη και εξειδικευμένη γνώση στο τομέα των αγοραπωλησιών και μισθώσεων ακινήτων , έχοντας εκπροσωπήσει διεθνείς πελάτες ( ιδιώτες, κατασκευαστικές εταιρίες και εταιρίες ανάπτυξης Real Estate και διαχείρισης ακινήτων τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον των δικαστηρίων.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ενδεικτικά
  • Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (ενδεχόμενη ύπαρξη διεκδικήσεων, υποθηκών, κατασχέσεων, μελέτη και καταγραφή τίτλων στα αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία)
  • Προκαταρκτικά ζητήματα των αγοραπωλησιών όπως έκδοση ΑΦΜ και κατάρτιση πληρεξουσίων για τη σωστή εκπροσώπηση των πελατών μας
  • Συμβουλευτική κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με πωλητές / αγοραστές
  • Άνοιγμα λογαριασμών σε τράπεζα και διαπραγματεύσεις όρων δανείων
  • Αιτήσεις και αγωγές Κτηματολογίου
  • Μισθωτικές διαφορές
  • Παράσταση και εκπροσώπηση στην υπογραφή του συμβολαίου αγοράς ακινήτων και λοιπών πράξεων
kk-lawyer.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ωράριο

  Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 19.00
  Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά