Κληρονομικό Δίκαιο

kk-lawyer.com Inheritance Law
Το Κληρονομικό Δίκαιο αποτελεί τμήμα του Αστικού Δικαίου και ρυθμίζεται στο πέμπτο βιβλίο του στα άρθρα 1710 έως 2035, πραγματεύεται τις συνέπειες που επέρχονται από τον θάνατο ενός ανθρώπου. Συγκεκριμένα ρυθμίζει τις διαδικασίες της ολικής ή μερικής διαδοχής της περιουσίας ενός ανθρώπου μετά το θάνατό του όπως επίσης και τα πρόσωπα τα οποία έχουν αξιώσεις από αυτήν.

Τα μέλη της οικογένειας του θανόντος μπορούν να έχουν δικαιώματα επί της κληρονομιάς του, με την α) εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή εφόσον το πρόσωπο δεν είχε συντάξει διαθήκη ή β) ως νόμιμοι μεριδιούχοι εάν ο θανόντας είχε προβεί σε επιλογή κληρονόμου αποκλείοντας από την κληρονομιά του ορισμένα μέλη της οικογένειας. Στην περίπτωση αυτή στην κληρονομιά συμμετέχουν μόνο α) ο σύζυγος, β) οι κατιόντες και γ) οι γονείς του κληρονομούμενο σύμφωνα με το άρθρ. 1825 ΑΚ.

Μέσα σε 4 μήνες από τον θάνατο ενός προσώπου, ο κληρονόμος πρέπει να προβεί σε αρκετές απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις.

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει εξειδικευμένους δικηγόρους σε θέματα κληρονομικού δικαίου και προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, τόσο δικαστικές όσο και εξωδικαστικές.

Aντιμετωπίζουμε υποθέσεις ανάκλησης διαθηκών, αγωγές κληρονομικής περιουσίας, καταπιστεύματα και κληροδοσίες.

Ειδικότερα
 • Τη σύνταξη διαθήκης, τη δημοσίευση διαθήκης ή την κήρυξη διαθήκης κυρίας
 • Δημοσίευση διαθηκών
 • Έκδοση κληρονομητηρίου
 • Υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομίας
 • Αποποίηση κληρονομιάς
 • Άδεια αποποίησης κληρονομιάς από ανήλικο
 • Αποδοχή κληρονομιάς επ’ ωφελεία απογραφής
 • Αποσφράγιση
 • Αγωγές ακύρωσης διαθήκης, αγωγές διανομής κληρονομιάς, αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας
 • Αγωγές μέμψης άστοργης δωρεάς
 • Κληροδοσίες, έκδοση πιστοποιητικών δημοσίευσης διαθήκης
kk-lawyer.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ωράριο

  Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 19.00
  Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά