Γονικές Παροχές και Δωρεές

kk-lawyer.com parental-donation
Γονική παροχή μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς προς τα παιδιά, ενώ η δωρεά μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε. Η γονική παροχή μπορεί να αφορά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, όπως χρήματα, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο. Στη γονική παροχή δεν είναι επιβεβλημένος ο συμβολαιογραφικός τύπος, παρά μόνο αν η παροχή περιλαμβάνει και ακίνητη περιουσία, οπότε η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η γονική παροχή περιλαμβάνει ακίνητη περιουσία , το συμβολαιογραφικό έγγραφο υπογράφεται τόσο από το γονέα όσο και από το τέκνο και στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Αντίθετα, η δωρεά είτε αφορά ακίνητο είτε κινητό πράγμα γίνεται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Με το νέο νόμο αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων για τους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2961/2001 σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ που ισχύει.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δωρεές και γονικές παροχές κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες συστήνονται από την 1η.10.2021.

Δικαιούχοι είναι

α) σύζυγος του κληρονομούμενου,
β) πρόσωπο το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν. 3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών,
γ) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),
δ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού και
ε) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Το δικηγορικό μας διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και γνώση για να εκπροσωπήσεις τους πελάτες  καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας , από τη συλλογή όλων των αναγκαίων εγγράφων μέχρι την οριστική υπογραφή.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικηγόρος γίνεται η κύρια επαφή του συμβολαιογράφου για να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πελατών του είτε από τη πλευρά του δωρητή, είτε από τη πλευρά του δωρεδόχου.
kk-lawyer.com

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ωράριο

  Δευτέρα - Παρασκευή: 09.00 - 19.00
  Σάββατο - Κυριακή: Κλειστά